Nivoi engleskog jezika – detaljno objašnjenje

Ako ste čuli da postoje različiti nivoi engleskog jezika, ali niste znali šta znače – sada ćemo sve objasniti.

Saznaćete šta sve možete ako ste određeni nivo engleskog, bilo da se radi o znanju ili mogućnostima za posao i studiranju u inostranstvu.

Važno je samo napomenuti da su ove podele deo CEFR – a (zajednički evropski referentni okvir za jezike) i važe i za ostale jezike i kurseve, ne samo za engleski.

To znači da će vaše znanje uživo, ali i ,,na papiru’’ vredeti isto.

Ako iz bilo kog razloga učenje želite da nastavite na nekom drugom mestu ili u inostranstvu – možete da nastavite sa tačke na kojoj ste stali.

Početni nivoi engleskog

A1 nivo

Ovo je početni nivo na kome učite da se predstavite, da kažete osnovne stvari o sebi i bliskim ljudima, kao i da na jednostavan način pričate o temama koje vas generalno interesuju.

Naučićete još i osnovne fraze i izraze, da se snađete u prodavnici, restoranu, da objasnite iz koje zemlje dolazite, abecedu, itd.

U suštini, sa ovim znanjem ste sposobni da komunicirate na osnovnom nivou, pod uslovom da sagovornik ne priča previše brzo. Od njega se takođe očekuje da sporije ponovi ili preformuliše svoje rečenice i pomogne vam da kažete ono što želite.

Na početnom nivou ćete doći u kontakt sa međunarodno poznatim rečima, kao što su tennis, sport, mathematics, computer, banana itd., što će dosta olakšati prve korake u učenju.

A2 nivo

Nivoi engleskog nisu striktno odvojeni nekom ravnom linijom, već su međusobno povezani.

Zato je A2 prirodni nastavak prethodnog nivoa i osim toga što se uče nove stvari, staro znanje se proširuje.

Na ovom nivou učite da se ozbiljnije sporazumevate sa ljudima i govorite o starim i novim temama – ali sa većim fondom reči.

Naravno, sve vreme polako napreduje i vaše znanje iz gramatike.

Zato već možete polako da krenete sa čitanjem jednostavnijih knjiga i tekstova koje su za vas posebno prilagođene.

Možete da pronađete konkretnu informaciju u jednostavnim tekstovima kao što su jelovnici, oglasi, red vožnje, itd.

 Dobro je da spomenemo da je ovaj nivo znanja dovoljan za obavljanje nekih poslova u inostranstvu gde akcenat nije na previše na komunikaciji (traženi zanati, rad u restoranu, itd).

Srednji nivoi engleskog jezika

B1 nivo

Ovo je niži srednji nivo na kome već možete potpuno samostalno da se sporazumevate, a putovanje u inostranstvo ne predstavlja nikakvu poteškoću.

Moći ćete da se snađete u skoro svakoj situaciji u kojoj vam treba engleski, bilo u inostranstvu ili u Srbiji.

Sve ono što ste učili ranije postaje opširnije: možete da diskutujete o mnogim temama, da pričate o svojim planovima i da svoje razloge za npr. neku odluku detaljnije obrazložite.

Ovo je nivo posle kog konačno možete da kažete da govorite engleski jezik.

Fond reči naravno raste i biće vam negde ispod 2000.

 Što se posla tiče, poslodavci kojima trebaju radnici sa srednjom stručnom spremom uglavnom navode da je ovaj nivo dovoljan da se dobije posao.

Kakvo radno mesto bi to bilo zavisi uvek naravno od poslodavca, jer su različiti nivoi engleskog potrebni za različite poslove.

B2 nivo

Viši srednji nivo znači da ste sposobni da bez ikakvih problema vodite komplikovanije razgovore sa ljudima kojima je engleski maternji jezik.

Praktično šta god da čujete, na audio snimku ili uživo, bićete u stanju da razumete suštinu čak i kada vam tema nije poznata.

Svoje misli ćete izražavati spontano i bez mnogo napora, čak i kada su u pitanju apstraktne teme.

Fond reči će vam se drastično proširiti i iznosiće oko 3000.

 B2 je minimalni nivo koji traži većina fakulteta da bi vam se odobrilo studiranje u inostranstvu na engleskom jeziku i u većini profesija ovo znanje je uglavnom dovoljno da nađete posao.

Napredni nivoi engleskog jezika

C1 nivo

Kada neko poseduje znanje ovog naprednog nivoa, to znači da je jezikom ovladao skoro potpuno.

Moći ćete da čitate novine i romane u originalu. Razgovor sa bilo kim će se odvijati bez zastoja, čak i sa izvornim govornicima. 

Filmove ćete moći da gledate bez prevoda i razumete skoro sve.

Fond reči bi trebalo da bude oko 4000 i možete konkurisati za bilo koji posao, osim za posao predavača engleskog jezika na fakultetu.

Rekli smo već da su nivoi engleskog jezika nadogradnja, pa će se tako nastaviti trend približavanja nivou maternjeg govornika koji je započet na nivou B2.

Možete očekivati obogaćivanje svog engleskog, učenje kako da jednu stvar kažete na više načina, a da vas razume samo neko ko je takođe na visokom nivou (Na primer, rečenica ’’I’m feeling blue’’ bi se bukvalno prevela kao ,,Osećam se plavo’’, ali zapravo znači da se osećate tužno ili depresivno).

C2 nivo

Ovo je viši napredni i ujedno najviši nivo koji možete da dostignete.

To je količina znanja koje imaju visoko obrazovani maternji govornici engleskog, uglavnom oni koju su završili fakultet.

Sa ovim nivoom možete čitati ili slušati bilo šta i razumećete gotovo sve. Komunikacija teče potpuno spontano, možete izraziti svoj smisao za humor, pisati tekstove na različite teme...

Jedino što ovde uslovno rečeno ,,fali’’ jeste stručno znanje iz nekih oblasti, ali to se i ne očekuje od vas da znate.

Niko od nas ne bi mogao ni na srpskom detaljno da objasni ekonomski rast neke zemlje, ili da navede hirurške instrumente koji se koriste u bolnicama, zar ne?

Te stvari se već uče namenski, ako se time bavite i želite dalje da se usavršavate na stranom jeziku.

Uloga podnivoa u engleskom jeziku

Kao što smo videli, nivoi engleskog su podeljeni na ukupno 6 celina.

Međutim, postoji još nešto.

Od njih je svaka podeljena na dve manje oblasti – 2 podnivoa. Tako će A1 nivo imati A1.1 i A1.2, pa onda sledi A2.1, A2.2, i tako dalje.

Podnivoi su važni jer se tako gradivo razbija na manje celine, a one se svakako lakše usvajaju od velikih. To je naročito važno zbog fonda reči koji je obiman i treba vremena da se dobro zapamti.

U tome, ali i u učenju gramatike mogu vam od pomoći biti aplikacije za učenje engleskog koje smo izdvojili za vas.

 Ako želite da saznate nešto više o učenju jezika i praktičnim savetima, bacite pogled i na naše ostale blogove i počnite odmah da usavršavate svoj engleski.


Miloš Zindović