Cenovnik

*Napomena: Ako ne vidite cene na mobilnom uređaju, pokušajte da skrolujete desno

Vrsta kursa Fond časova Cena
Opšti kurs 24 časa (3 meseca), dva puta nedeljno po 60 min 5600 din mesečno
Letnji intenzivni kurs - opšti 24 časa, 4 nedelje, sa dinamikom tri puta nedeljno po 120 min 15 000 din za ceo kurs
Konverzacijski kurs 24 časa, 3 meseca, 2 puta nedeljno po 60 min 5600 din mesečno
Kurs poslovnog jezika 24 časa (3 meseca), dva puta nedeljno po 60 min 7200 din mesečno
Priprema za međunarodne ispite: KET, PET, FCE, CAE, CPE Četiri meseca, dva puta nedeljno po 60 min ili jednom nedeljno 120 min 7200 din mesečno
Priprema za međunarodne ispite: IELTS i TOEFL 24 časa (3 meseca), dva puta nedeljno po 60 min 7200 din mesečno
Individualni časovi - opšti po dogovoru (preporuka: 20 časova za optimalan napredak) 2200 din po času od 60 min (paket od 10 časova: 20 000 din)
Individualni časovi - konverzacijski po dogovoru (preporuka: 20 časova za optimalan napredak) 2200 din po času od 60 min (paket od 10 časova: 20 000 din)
Individualni časovi - priprema za međunarodne ispite po dogovoru (brzina napretka zavisi od početne tačke) 2600 din po času od 60 min (paket od 10 časova: 24 000 din)
Individualni časovi - poslovni i stručni jezik po dogovoru (preporuka: 20 časova za optimalan napredak) 2600 din po času od 60 min (paket od 10 časova: 24 000 din)
Individualni časovi - priprema za intervju za posao 3-5 časova 2600 din po času
Simulacija međunarodnih ispita (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL) 1 termin, po dogovoru 2500 din
Kursevi za firme po dogovoru Kontaktirajte nas za više detalja