Priprema za međunarodne ispite

Priprema za međunarodne ispite

Centar za strane jezike Vera Lingua ponosi se velikim iskustvom i postignutim rezultatima prilikom pripreme učenika za međunarodne ispite na engleskom jeziku.

Za rad u nekoj od zemalja engleskog govornog područja, potreban je jedan od međunarodnih ispita na engleskom jeziku. Kembridžovi ispiti poput FCE, CAE i CPE se koriste uglavnom za studije u inostranstvu, dok su IELTS ili TOEFL potrebni za studije ili dobijanje vize.

Osim toga, brojne multinacionalne kompanije u Srbiji sve češće zahtevaju upravo jedan od ovih sertifikata ukoliko želite da se zaposlite kod njih.

 

Zbog svega navedenog, pogledajte za koje sertifikate Vas priprema Vera Lingua:

  • KET (Cambridge English: Key) je zvanični Kembridžov test engleskog jezika koji odgovara nivou A2. Ukoliko posedujete ovu diplomu, možete da dokažete da se snalazite na engleskom jeziku u svakodnevnim situacijama.
  • PET (Cambridge English: Preliminary) je sledeći korak koji podrazumeva znanje na nivou B1. Sa ovom diplomom dokazali ste da možete da učestvujete u dužim diskusijama, pišete komplikovanije tekstove od onih koji se zahtevaju na nivou A2 i da jasno izražavate i branite svoje stavove.
  • FCE (Cambridge English: First) je dokaz da poznajete engleski na nivou B2. U suštini, to znači da možete potpuno samostalno da živite, radite ili studirate u stranoj zemlji.
  • CAE (Cambridge English: Advanced) je sertifikat na nivou C1 koji je prihvaćen od strane više hiljada svetskih institucija, od univerziteta do multinacionalnih kompanija. Sa nivoom znanja C1, možete pratiti akademski kurs na engleskom jeziku na bilo kom svetskom univerzitetu, komunicirati sa menadžerima na tečnom engleskom i učestvovati na usavršavanjima iz Vaše oblasti u svim zemljama sveta.
  • CPE (Cambridge English: Proficiency) jednak je znanju izvornog govornika sa engleskog govornog područja. Sa nivoom znanja C2, što je ujedno i najviši nivo na zvaničnoj referentnoj skali za jezike, možete razumeti akademski, kolokvijalni i stručni engleski bez ikakvih problema, pa i raditi kao profesor engleskog jezika u brojnim zemljama.
  • IELTS je jedini test koji priznaju imigracione službe svih zemalja kojima je uslov za useljenje potvrda znanja engleskog jezika. Razlikuju se akademski modul (ukoliko želite da studirate u stranoj zemlji) i opšti modul (potreban za vizu za zemlje poput Kanade, Velike Britanije i Australije). Validan je svega dve godine, nakon čega bi trebalo da se obnovi.
  • TOEFL meri Vašu sposobnost da razumete engleski na akademskom nivou. TOEFL je, uz IELTS, prihvaćen na nekoliko hiljada univerziteta širom sveta. Znatno se razlikuje od IELTS-a, što po strukturi i tipu pitanja, što po akcentu (na TOEFL testu preovlađuje američki engleski). Takođe važi samo dve godine.

Centar Vera Lingua vrši detaljnu pripremu za sve navedene međunarodne ispite. Na našim časovima ne unapređuje se samo jezik, već se fokusiramo i na strukturu i formu samog testa. Daju se smernice kako najbolje prevazići problem u bilo kojoj od navedenih oblasti, koji pristup je najbolji kod svakog dela testa, kako organizovati vreme tokom polaganja, kao i koje jezičke particije je potrebno preći da bi se položio ispit.

 

NOVO! U našem centru možete uraditi simulaciju nekog od navedenih ispita u unapred zakazanom terminu, online. Tom prilikom steći ćete uvid u to kako ispit zaista izgleda i da li ima potrebe dodatno se pripremati pre samog polaganja.


Zainteresovani ste za neki od naših kurseva?

Na stranici cenovnik možete pogledati kompletnu listu kurseva kao i popusta koje smo pripremili.

Cenovnik