Cenovnik

*Napomena: Ako ne vidite cene na mobilnom uređaju, pokušajte da skrolujete desno

Vrsta kursa Fond časova Cena
Opšti kurs 24 časa (3 meseca), dva puta nedeljno po 80 min 4500 din mesečno
Letnji intenzivni kurs 24 časa, 4 nedelje, sa dinamikom tri puta nedeljno po 160 min 12 000 din za ceo kurs
Konverzacijski kurs 16 časova, 2 puta nedeljno po 80 min 4500 din mesečno
Kurs poslovnog jezika 24 časa (3 meseca), dva puta nedeljno po 80 min 6000 din mesečno
Priprema za međunarodne ispite: KET, PET, FCE, CAE, CPE Četiri meseca, dva puta nedeljno po 80 min ili jednom nedeljno 160 min 6000 din mesečno
Priprema za međunarodne ispite: IELTS i TOEFL 24 časa (3 meseca), dva puta nedeljno po 80 min 6000 din mesečno
Individualni časovi - opšti po dogovoru 1500 din. po času (paket od 10 časova – 13 000 din.)
Individualni časovi - konverzacijski po dogovoru 1300 din po času (paket od 10 časova – 12 000 din.)
Individualni časovi - priprema za međunarodne ispite po dogovoru 1700 din po času (paket od 10 časova – 15 000 din.)
Individualni časovi - poslovni i stručni jezik po dogovoru 1700 din po času (paket od 10 časova – 15 000 din.)
Individualni časovi - priprema za intervju za posao 3-5 časova 1500 din po času
NOVO! Simulacija međunarodnih ispita (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL) 1 termin, po dogovoru 2000 din
Skype časovi po dogovoru Cene su kao kod individualnih časova, s tim što je trajanje časa 60 min
Kursevi za firme po dogovoru Kontaktirajte nas za više detalja